Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Szamotulski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość (obręb ewidencyjny)Adres nieruchomościNr działkiPowierzchnia działkiNr księgi wieczystejCena sprzedaży
obręb 0001 Pniewyul. Krańcowa20280,3008 haPO1A/00030783/0455.000,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

Obszar, w obrębie którego położona jest działka, objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ul. Poznańską a obwodnicą miasta (Uchwała nr XLVIII/371/06 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 maja 2006 r.).

W powyższym planie przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową (1U).

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Pniewach, oznaczona geodezyjnie jako: obręb 0001 Pniewy, ark. mapy 14, działka nr 2028, o powierzchni 0,3008 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00030783/0.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, w części ogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Na działce nie zostały wykonane przyłącza do sieci infrastruktury technicznej. Przy północnej granicy działki zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia, która nie ma wpływu na sposób zagospodarowania działki. Istnieje możliwość wykonania przyłączy do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. W dalszym zasięgu znajduje się sieć kanalizacyjna i gazowa. Na nieruchomości znajdują się ściany murowane z bloczków betonowych oraz cegły pełnej (do rozbiórki).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

26 września 2022 r.

Z up. STAROSTY

Andrzej Grzeszczyk

Członek Zarządu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Wojciech Konieczny

                                               tel. 61 29 28 782

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec