Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Szamotulski

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość (obręb ewidencyjny)Adres nieruchomościNr działkiPowierzchnia działkiNr księgi wieczystejCena sprzedaży
obręb 0001 Pniewyul. Jakubowska 9802/460,0869 haPO1A/00030972/2280.000,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości:

Obszar, w obrębie którego położona jest działka, nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy (Uchwała Rady Miejskiej Pniewy Nr XXIX/402/18, z dnia 26 kwietnia 2018 r.) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako tereny wielofunkcyjnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość jest położona w Pniewach, oznaczona geodezyjnie jako: obręb 0001 Pniewy, ark. mapy 4, działka nr 802/46, o powierzchni 0,0869 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1A/00030972/2.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji. Wiek budynku szacowany jest na ponad 20 lat. Budynek jest podpiwniczony, zrealizowano w całości dwie kondygnacje nadziemne oraz w części trzecią kondygnację nadziemną, a jego powierzchnia zabudowy wynosi w przybliżeniu 180 m2. Otoczenie działki stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

5 września 2022 r.

Z up. STAROSTY

Andrzej Grzeszczyk

Członek Zarządu

Osoba wyznaczona do kontaktu: Wojciech Konieczny

                                               tel. 61 29 28 782

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO