Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712
/
/
Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (byłej świetlicy wiejskiej) położonego w obrębie Golnice wraz z ułamkową częścią gruntu

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (byłej świetlicy wiejskiej) położonego w obrębie Golnice wraz z ułamkową częścią gruntu

WÓJT GMINY BOLESŁAWIEC

OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

lokalu użytkowego (byłej świetlicy wiejskiej) z możliwością adaptacji na mieszkanie,
położonego w obrębie Golnice wraz z ułamkową częścią gruntu.

Nieruchomość wpisana do KW JG1B/00037917/9

Nr działkiPowierzchnia działki (ha)
i udział w gruncie
Powierzchnia użytkowa  Cena wywoławcza (zł)Wadium
(zł)

470

0,0708 udział – 0,2802
  139,80 m2  
103.000,00                                            

10.000,00

Oznaczenie nieruchomości i lokalu:

Przeznaczony do sprzedaży lokal użytkowy z możliwością adaptacji na mieszkanie o pow. 139,80 m2, położony na I piętrze budynku wolnostojącego, położonego w Golnice 7. Funkcjonalność niska. Stopień zużycia technicznego wysoki. Tynki wewnętrzne w znacznym stopniu zawilgocone, zlasowane. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona i wypaczona. Powłoki malarskie częściowo złuszczone. W suficie nad sceną dziura. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej przed 1945 r. Stopień zużycia technicznego budynku – wysoki. Na ścianach zewnętrznych widoczne pęknięcia i zarysowania. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi – Golnice – Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu nr XVI/185/20 z dnia 30 września 2020 r., działkę nr 470, obręb Golnice, obejmują następujące zapisy: – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1MU.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r.

 o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu

ul. Teatralna 1a (pok. Nr 17)

Pierwszy przetarg na sprzedaż odbyła się w dniu 22 lipca 2022 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 14 listopada 2022 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy). Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej  – Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75732 32 21 do 23 wew. 116

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                     WÓJT
                                                                  /-/  mgr Andrzej Dutkowski

Bolesławiec, dnia 28.09.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO