Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
  Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań w drodze bezprzetargowej.  

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Rymań podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań w drodze bezprzetargowej.  

                                                                                                               Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2023

                            Wójta gminy Rymań z dnia 02 marca 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 344),

                                                                 Wójt Gminy Rymań

podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań w drodze bezprzetargowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rymań i na tablicach sołectw na okres 21 dni tj. od 02 – 23 marca 2023 r., ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Rymań bip.ryman.pl, ogłoszenie w prasie lokalnej i internetowej.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętej wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy Rymań, parter pok. nr 10 lub pod nr tel. /94/ 35 34 801.                                                                              

Rymań, dnia 02 marca 2023 r.                                                                          

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z