Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonych w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15 przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonych w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15 przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Zielonogórskiego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, położonych
w Sulechowie przy ul. Al. Niepodległości 15 przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

         o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)

Lp.Położenie nieruchomościNumer działkiPowierzchnia działki    Opis nieruchomości Udział w gruncie i częściach wspólnychCenaForma sprzedaży
  1.    Sulechów Al. Niepodległości 15  374/4 Księga wieczysta ZG2S/00022445/7    0,2417 ha  Lokal użytkowy numer 1.3 o powierzchni użytkowej 15,10 m2, położony na parterze (I kondygnacji) budynku użytkowego, usługowo-biurowego, wielolokalowego, składający się z jednego pomieszczenia biurowego. Instalacje-wodna, elektryczna, kanalizacyjna, CO lokalne. Stan techniczny lokalu  poprawny.  597/100 000Cena lokalu : 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) wartość udziału
w gruncie : 809,00 zł Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.   
  Przetarg ustny nieograniczony
2.Sulechów Al. Niepodległości 15  374/4 Księga wieczysta ZG2S/00022445/7  0,2417 haLokal użytkowy numer 3.6 o powierzchni użytkowej 15,60 m2, położony na II piętrze (III kondygnacji) budynku użytkowego, usługowo-biurowego, wielolokalowego, składający się z jednego pomieszczenia biurowego. Instalacje-wodna, elektryczna, kanalizacyjna, CO lokalne. Stan techniczny lokalu  poprawny.617/100 000Cena lokalu : 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) wartość udziału
w gruncie : 837,00 zł Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.   
Przetarg ustny nieograniczony

Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

            – Budynek główny położony przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie wpisany jest do rejestru zabytków z wyłączeniem dobudowanego segmentu budynku od strony północnej, w której to części znajduje się lokal użytkowy nr 3.6. W/w lokal użytkowy nie jest objęty decyzją  o wpisie do rejestru zabytków.

            – Lokal nr 1.3 znajduje się w budynku głównym położonym przy Al. Niepodległości 15 w Sulechowie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 2319.

            – Na podstawie art. 68 ust.3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalona cena lokalu użytkowego nr 1.3 zawiera 50% bonifikatę z tytuł wpisu do  rejestru zabytków.

            – W budynku zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa.

      – Przedmiotowe lokale nie posiadają  świadectwa charakterystyki energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce  energetycznej budynków (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

      – Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  20.10.2022 r. na okres 21 dni tj. od dnia 20.10.2022 r. do dnia 10.11.2022  r.

                           – Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 20.10.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.