Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
ZARZĄDZENIE Nr 78/2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 78/2022

ZARZĄDZENIE Nr 78/2022

Wójta Gminy Przywidz

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie Huta Dolna

na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.), oraz Uchwały nr XXXIII/273/2022 Rady Gminy Przywidz z dnia 28 stycznia 2022 r., Uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 26.04.2021 r., poz. 1483)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

LpNr działki, położenie, obręb ewidencyjnyPowierzchnia [ha]Nr Księgi WieczystejForma oddaniaCena nieruchomości brutto
1.4 i 5 Huta Dolna; Huta Dolna0,1100 0,0200GD1G/00046231/5Przetarg nieograniczony186 330,00

OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Oznaczenie w ewidencji gruntów
Województwopomorskie
Powiatgdański
Jednostka ewidencyjnaPrzywidz
Obręb ewidencyjny0003, Huta Dolna
Nr działki4 i 5
Adres lub położenieHuta Dolna
Powierzchnia (ha)0,1100 0,0200
Użytek lub klasaRodzajBz dr0,1100 0,0200
Księga Wieczysta NrGD1G/00046231/5
Własność1/1 Gmina Przywidz
  1. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Nr nieruchomościOpis
4i 5Nieruchomości położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Huta Dolna II w rejonie ulicy Żurawi Trakt i ulicy Dąbrowy dla fragmentu obrębu geodezyjnego Huta Dolna, gmina Przywidz, uchwalonego Uchwałą nr XXX/239/2021 Rady Gminy Przywidz z dnia 15.11.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 27.12.2021 r., poz. 5107), oznaczonym jako: 2.MNL – teren zabudowy letniskowej
  1. Stan techniczno – użytkowy

Działka

Nr4 i 5
Obszar1 100 m2 200 m2
KształtProstokąt
Rzeźba terenuPagórkowaty (różnica poziomu terenu około 4m)
OgrodzenieBrak
DojazdDziałka poprzez dz. nr 5 posiada dostęp do drogi będącej własnością Gminy Przywidz – ul. Dąbrowa (dz. nr 2)
Nawierzchnia drogiNieutwardzona; droga wewnętrzna nieurządzona
Zagospodarowanie terenuUtrudnione
Sąsiedztwo
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa letniskowa, wolne tereny po zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową, las, Jezioro Głębokie

Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej

Nieruchomość 4 i 5 posiada przyłącza:
WodociągoweNie
KanalizacyjneNie
EnergetyczneNie
GazoweNie
  1. Stan zagospodarowania

Działki nieogrodzone. Teren pagórkowaty o względnej różnicy wysokości terenu 4 m. teren nieruchomości porośnięty jest drzewostanem mieszanym, pochodzenia samosiewnego w wieku około 30 lat.

Nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bz- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dr- drogi. Wysokość podatku w 2022 r. na terenie Gminy Przywidz wynosi dla Bz-0,54 zł/m2, dla dr- 0,36zł/m2

Zaopatrzenie w urządzenia infrastruktury technicznej:

– woda: z własnego ujęcia podziemnego;

– odprowadzanie ścieków: do szczelnego zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego
w granicach działki;

– przyłączenie projektowanego budynku do sieci elektroenergetycznej na warunkach gestora sieci

§ 2. Określa się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń pod pozycją nr …..

Urzędu Gminy Przywidz w okresie:

od 15.11.2022 r. do 06.12.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.