Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

165/2024

z dnia

13.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7689
/
/
Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

OGŁOSZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

z dnia 26 lipca 2023 roku

w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Wykaz wywieszony z dniem 28 lipca 2023 r. na okres 21 dni

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) ogłaszam, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do oddania

w dzierżawę wyszczególnione poniżej nieruchomości:

Lp.  Numer ewiden-cyjny działki    Pow. w  haNr księgi wieczy- stejPołożenieOpis  nieruchomościPrzeznaczenie  w  planieRodzaj  zbycia i sposób oraz termin zagospodarowaniaWysokość opłat                z tytułu dzierżawy                 i zasady aktualizacji, termin wnoszenia opłat  (kwota w PLN)Informacje dodatkowe                 o przeznaczeniu do dzierżawyUwagi
1234567891011
                1                      131/9                0,1951              PT1T/00076365/8            powiat tomaszowski; gmina Lubochnia; Jakubów 1, obręb Jakubów                                                                                nieruchomość Skarbu Państwa zabudowana budynkiem mieszkalnym,  piętrowy o pow. użytkowej 236,91 m², budynkiem mieszkalnym, parterowym o pow. użytkowej 50,15 m²; budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 94,11 m²; budynkiem produkcyjnym usługowym                               i gospodarczym o pow. zabudowy 58,00 m² oraz wiatą stalową o pow.  użytkowej 38,28 m²      MSU – teren wielofunkcyjny            o dominującym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową – jednorodzinną, zagrodową lub usługową (zgodnie z obowiązującym miejscowym planem)        Oddanie gruntu              w dzierżawę                      w trybie bezprzetargowym  na okres 3 lat; sposób zagospodarowania: zgodnie                              z dotychczasowym sposobem użytkowania,                    tj. cele mieszkalne    Miesięczna stawka czynszu wynosić będzie: 2 764,08 zł              (na podstawie obowiązujących Zarządzeń Starosty Tomaszowskiego); stawka czynszu podlegać będzie corocznej waloryzacji wg wskaźników cen                    i towarów; wysokość czynszu                         i terminy płatności oraz sposób korzystania                     z przedmiotu dzierżawy zostaną określone                        w umowie dzierżawy      Na wniosek osoby wnioskującej (dotychczasowego dzierżawcy) przedmiotowa nieruchomość zostaje przekazana do oddania                w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, zgodnie          z uzyskaną zgodą w Zarządzeniu Nr 80/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia             9 maja 2023 r. W przypadku złożenia                            w terminie 14 dni od daty zakończenia publikacji niniejszego wykazu, wniosków przez więcej osób, umowa dzierżawy zostanie zawarta                z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wynikających z regulacji zawartych w w/w zarządzeniu, tj. w drodze przetargu          1) w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wywieszenia wykazu osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej działki są zobowiązane do złożenia stosownego wniosku do Starosty Tomaszowskiego 2) wybór dzierżawcy zostanie opublikowany               w formie wykazu wywieszonego na okres 7 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego                         w Tomaszowie Mazowieckim (tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                      – I piętro)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ul. Kruczą i ul. Kołłątaja.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Leśnej 6-10

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Farbiarskiej 49

Starosta Lubartowski zawiadamia, że zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie geodezyjnym 14 – Skrobów Kolonia