Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – Starosta Cieszyński odwołuje przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ustroniu stanowiącej własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – Starosta Cieszyński odwołuje przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ustroniu stanowiącej własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Cieszyński

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344)

odwołuje

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ustroniu, obręb Ustroń, oznaczonej jako dz. 1107/1 o powierzchni 0,1583 ha
i dz. 1108/6 o powierzchni 0,0312 ha, objętej księgą wieczystą BB1C/00054364/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie, ogłoszony na dzień 15.03.2023r. na godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 w sali 202 (piętro III).   

Powodem odwołania przetargu jest konieczność dokonania ponownej analizy sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Podmiotom, które wpłaciły wadium zostanie ono zwrócone niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 3 dni roboczych od dnia ustalonego terminu do jego wniesienia na rachunek, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Starosta Cieszyński

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

1. Przedmiot sprzedaży: nieruchomość niezabudowana, położona w Ustroniu obręb 0004 Ustroń, (powiat cieszyński, województwo śląskie), oznaczona jako dz. 1107/1 o pow. 0,1583 ha, dz. 1108/6 o pow. 0,0312 ha, objęta księgą wieczystą BB1C/00054364/0  Sądu Rejonowego w Cieszynie.

2. Przeznaczenie nieruchomości: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń:

   – działka 1107/1 położona jest w jednostkach strukturalnych: obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) oraz częściowo tereny korytarzy komunikacyjnych dróg wg klas (KDGP – droga główna ruchu przyśpieszonego),

   – działka 1108/6 położona jest w jednostkach strukturalnych: obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) oraz częściowo tereny korytarzy komunikacyjnych dróg wg klas (główne skrzyżowania drogowe).

  Ponadto, ww. działki znajdują się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz strefie ochrony uzdrowiskowej C.

3. Cena wywoławcza: 270.000,00 zł; wysokość wadium: 27.000,00 zł.

4. Termin składania ofert i wpłaty wadium: 10.03.2023r., do godz. 1500.

5. Termin i miejsce przetargu: 15.03.2023r. godz. 1000, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,

    sala nr 202 (III piętro).

6. Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia:

    – tablice ogłoszeń: Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29 i ul. Szeroka 13,

    – strony internetowe: www.powiat.cieszyn.pl (Szybkie Menu / Nieruchomości), bip.powiat.cieszyn.pl (Starostwo   Powiatowe/ Nieruchomości – przetargi).

7. Szczegółowe informacje: Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Nieruchomości ul. Szeroka 13, pok. 290, tel.: 33 47 77 421, 33 47 77 424 w godzinach pracy urzędu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy