Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6692
/
/
Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki 13

OGŁOSZENIE

Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki 13

WYKAZ NR 48/2023

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16-03-2023 r. do dnia 06-04-2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.


1.
Położenie nieruchomości
Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki 13


2.
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościObręb : Szczawno-Zdrój 1 Numer działki : 616/5 Powierzchnia : 0,0372 ha Księga Wieczysta: 31909/7 Kataster nieruchomości: „B” Tereny mieszkaniowe
3.Opis nieruchomościLokal użytkowy położony na parterze budynku, składający się z 1 pomieszczenia oraz z zaplecza z WC, o łącznej pow. 20,00 m2.

4.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

lokal zagospodarowany

6.
Cena nieruchomości:
72.700,00 zł w tym: lokal: 60.800,00 zł grunt: 1.900,00 zł

7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
—————————————————————-

8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy
——————————————————————

9.

Termin wnoszenia opłat

Jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego lub na raty

10.

Zasady aktualizacji opłat

——————————————————————

11.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
lokal: prawo własności grunt: prawo własności

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34. ust. 1. pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 ze zm.) lub odrębnych przepisów mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 27 kwietnia 2023 r.

Szczawno-Zdrój, dnia 14.03.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

Wykaz